Just another WordPress.com site

Archive for Ekim, 2012

1930’ların krizi ve 2000’lerin krizi

From Great Depression to Great Credit Crisis: similarities, differences and lessons

1930’ların depresyonuyla 2000’lerin krizini karşılaştıran bu makale Nisan 2010’da yayınlandı, çok okundu, çok tartışıldı. Özellikle finansal kriz dönemlerinde mali çarpanların etkinliğiyle ilgili önemli bir katkı sunuyor.

Hindistan’ın büyümesini “yeşillendirmek”

India’s economic growth and environmental sustainability: what are the tradeoffs? Dünya Bankasının yeni açıklanan çalışmalarından biri. Hindistan örneğinde, hedefe yönelik düşük maliyetli politika seçenekleri (örneğin fosil yakıt tüketimi üzerinde bir vergi), büyüme yönünden minimal bir maliyetle ( green growth senaryosuna göre sadece %0.3, daha agresif bir vergi sisteminin ön görüldüğü green growth plus senaryosuna göre de %0.7 )  çevre ve halk sağlığıyla ilgili göstergelerde önemli iyileşmeler sağlayabiliyor.

İktisatçı toplumun neresinde?

Alternatives Economiques dergisinden “L’économiste dans la société” başlıklı bir dosya.

Yeşil ekonomi, yeşil büyüme

Temkinli yaklaştığımız yeşil ekonomi kavramını büyüme üzerinden ve Çin özelinde “yükselen” ekonomiler perspektifinden ele aldığını öne süren bir konferansın videosu.

Is a green econmy possible? The growth dilemma of China? Karl Hallding. Kaynak Stockholm Çevre Enstitüsü.

Bu da aynı kaynaktan, Frank Ackerman’ın 2011 Leontief ödülü sahibi Nick Stern’le yaptığı iklim değişikliğinin yeni ekonomisi konulu röportaj.

Calvin ve Hobbes

Buradan

Les 30 glorieuses, 20 rugueuses

Yine birinci sınıflara, geçen hafta ele aldığımız “Les trentes glorieuses” ile ilgili bir video.

Bağlantıda birinci bölüm var. Sağ tarafta diğer bölümleri de bulabilirsiniz.

Görünmez el

Mini mini birlere salı günkü derste anlattığım Adam Smith’in görünmez el kuramıyla ilgili kısa bir video.

Türkiye’nin spor bütçesi

Spor meselesininin ucunu bırakmayalım. Şu post aklımızdayken İSMMO’nun “Türkiye’nin Spor Bütçesi: Madalyanın Maliyeti Yüksek” raporu açıklandı. Raporun aslına ulaşmak mümkün olmadı. ISMMMO’nun sitesinde yok. Dolayısıyla en azından şimdilik raporla ilgili haberlerle yetinmek zorundayız. Bütün başlıklar bir olimpiyat madalyasının maliyetiyle ilgili (946 milyon TL imiş). Bu türden bir hesaplamaya çok da katıldığımı söyleyemeyeceğim ama rapordaki başka bazı veriler, spor camiasında, özellikle de pek çok branşta federasyon başkanlıkları seçimleri yapılıyorken önemli bir tartışmaya katkıda bulunuyor. Bir de raporun tamamını görebilseydik!

Etiket Bulutu