Just another WordPress.com site

Posts tagged ‘Dünya Bankası’

Bankspeak

Türkçede öyle değil ama İngilizcede büyük B ile “Banka şöyle dedi”, “Banka şu açıklamayı yaptı” dendiğinde otomatik olarak Dünya Bankası akla geliyor. Dünya Bankasının da kendi has bir “dili” var, yani olguları ifade ederken belli terimleri, belli gramatik yapıları, vs. kullanıyor. Öyle ki, referansını kapatsanız bile bir Dünya Bankası yayınını okuduğunuzu ya da hiç tanımasanız bile Dünya Bankasından biriyle konuştuğunuzu bilirsiniz. New Left Review’da yayınlanan “Bankspeak” başlıklı bu çok ilginç çalışma Bankanın dilini analiz ediyor.

Doğu Asya Mucizesi 2.0

Doğu Asya kalkınma modeli üzerine yazının önemli eserlerinden 1993 tarihli East Asian Miracle Raporuna referansla, Doğu Asya’da bugün alınabilecek dersleri konu alan Avoiding Middle Income Growth Traps.

East Asian Miracle 2.0 kısa bir tanıtım yazısı.

Hindistan’ın büyümesini “yeşillendirmek”

India’s economic growth and environmental sustainability: what are the tradeoffs? Dünya Bankasının yeni açıklanan çalışmalarından biri. Hindistan örneğinde, hedefe yönelik düşük maliyetli politika seçenekleri (örneğin fosil yakıt tüketimi üzerinde bir vergi), büyüme yönünden minimal bir maliyetle ( green growth senaryosuna göre sadece %0.3, daha agresif bir vergi sisteminin ön görüldüğü green growth plus senaryosuna göre de %0.7 )  çevre ve halk sağlığıyla ilgili göstergelerde önemli iyileşmeler sağlayabiliyor.

Econ 282 13. hafta

Derste sözü edilen:

East Asian Miracle Report – World Bank

 

Ayrıca kütüphanemizde aşağıdaki kitaplar ve pek çok başka kaynak var:

338.95/CHA East Asian development Experience: the miracle, the crisis and the future – H.J. Chang

330.95/RET Rethinking the East Asian Miracle – J.Stiglitz and S. Yusuf (eds)

HD75/.G768 1995eb Growth theories in light of the East Asian experience [electronic resource] T. Ito and A. O. Krueger. (eds)

338.95/WAD Governing the markets: economic theory and the role of markets in East Asia – R. Wade

 

En büyük 100 ekonomi

Dünya Bankası ülkeler, şehirler ve şirketleri bir arada değerlendirerek en büyük 100 ekonomiyi sıralamış.

http://siteresources.worldbank.org/INTUWM/Resources/WorldsTop100Economies.pdf

 

WDR

Bu yılın Dünya Kalkınma Raporunun teması toplumsal cinsiyet eşitliği ve kalkınma

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/EXTWDR2012/0,,menuPK:7778074~pagePK:7778278~piPK:7778320~theSitePK:7778063~contentMDK:22851055,00.html

WDR 2012

Buradan da eski raporlara, örneğin 1990 yılının çok tartışmalı yoksulluk temalı raporuna ya da yine üzerinde çok konuşulan 1997 tarihli değişen dünyada devlet temalı raporlara ulaşabilirsiniz.

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/0,,contentMDK:20308780~menuPK:604546~pagePK:478093~piPK:477627~theSitePK:477624,00.html

 

Etiket Bulutu