Just another WordPress.com site

Posts tagged ‘yeşil büyüme’

Hindistan’ın büyümesini “yeşillendirmek”

India’s economic growth and environmental sustainability: what are the tradeoffs? Dünya Bankasının yeni açıklanan çalışmalarından biri. Hindistan örneğinde, hedefe yönelik düşük maliyetli politika seçenekleri (örneğin fosil yakıt tüketimi üzerinde bir vergi), büyüme yönünden minimal bir maliyetle ( green growth senaryosuna göre sadece %0.3, daha agresif bir vergi sisteminin ön görüldüğü green growth plus senaryosuna göre de %0.7 )  çevre ve halk sağlığıyla ilgili göstergelerde önemli iyileşmeler sağlayabiliyor.

Yeşil ekonomi, yeşil büyüme

Temkinli yaklaştığımız yeşil ekonomi kavramını büyüme üzerinden ve Çin özelinde “yükselen” ekonomiler perspektifinden ele aldığını öne süren bir konferansın videosu.

Is a green econmy possible? The growth dilemma of China? Karl Hallding. Kaynak Stockholm Çevre Enstitüsü.

Bu da aynı kaynaktan, Frank Ackerman’ın 2011 Leontief ödülü sahibi Nick Stern’le yaptığı iklim değişikliğinin yeni ekonomisi konulu röportaj.

Terra-i

 Terra-i ile Latin Amerika’daki habitat değişikliklerini, en önemlisi ormansızlaşmayı uydu sistemiyle canlı olarak takip edebilirsiniz. Brezilya ve Kolombiya örnekleri çok çarpıcı. Gözümle görmeden inanmam diyenlere. 

Rio + 20

1992’de Rio’da yapılan Birleşmiş Milletler Kalkınma Konferansının yirminci yılı Rio+20 şenlikleriyle kutlanıyor. Burada Rio+20’nin taslak metnini bulabilirsiniz. Bir fikir vermesi açısından 10. madde şöyle: 

We reaffirm our commitment to strengthening international cooperation to address thepersistent challenges related to sustainable development for all, in particular in developing countries. In this regard, we reaffirm the need to achieve economic stability and sustained economic growth, promotion of social equity, and protection of the environment, whileenhancing gender equality and women’s empowerment, and equal opportunities for all, and theprotection, survival and development of children to their full potential, including through education. 
 
Daha ne olsun!

Çevre performans endeksi

Çevre performans endeksi  Türkiye’nin profili. Durumunu düzelten düşük performanlı ülkeler grubunda. Benzer performans düzeyindeki ülkeler arasında Moğolistan, Nepal, Umman, Fas ve Gana’yı saymışlar. Farklı göstergelere göre bakıldığında harita üzerinde sürekli gezinen bir Türkiye görülüyor. 

Yeşil ekonomi mi açgözlü ekonomi mi?

Green Economy or greedy economy?

Bankacıların kullanacağı bir truva atı değil “gerçek” bir yeşil ekonomi talep eden bir yazı.

Yeşillenen büyüme

Uluslararası İlişkiler bölümünün vize sınavı sorusuydu. Geçtiğimiz perşembe günü Dünya Bankası Güney Kore destekli yeni raporunu bir basın açıklamasıyla tanıttı.  “Yeşil büyüme”. Rapor hükümetleri büyüme stratejileri konuşunda “yeşil düşünmeye” davet ediyor. Aslında içerik, azıcık “sosyal” soslu, bildiğimiz “sürdürülebilir kalkınma”. Ama artık yeni bir sahne adı var anlaşılan:  kapsayıcı yeşil büyüme. “Artist formerly known as Prince” gibi bir şey.

Aşağıdaki şemada iktisadi sürdürülebilirlik ve çevrenin sürdürülebilirliği arasındaki çizginin noktalı olduğuna dikkatinizi çekerim. Aslında bütün raporun özeti o noktalı çizgide. Bir de şahane bir yeni terim hediye etmişler kalkınma sözlüğüne:  büyümenin yeşillenmesi (le verdissement de la croissance). Hepimize hayırlı olsun.

En bref

  • Une croissance rapide est indispensable pour répondre aux besoins urgents de développement des populations pauvres du monde entier. Cependant, la croissance ne peut s’inscrire dans la durée que si elle est en même temps partagée par tous et respectueuse de l’environnement, ce second facteur impliquant de veiller à ce que le capital naturel de la Terre fournisse suffisamment de ressources et de services environnementaux pour subvenir aux besoins de l’humanité.
  • Pour parvenir à une croissance verte et solidaire, il faut s’attaquer à des obstacles de nature politico-économique, combattre un certain nombre de comportements et normes sociales profondément ancrés et développer des instruments de financement novateurs, capables de modifier les mécanismes d’incitation et de promouvoir l’innovation ; il s’agit de remédier aux défaillances des marchés, des politiques et des institutions qui conduisent à la surexploitation des ressources naturelles.
  • Le « verdissement de la croissance » est nécessaire, efficace et abordable. Il convient de se concentrer sur l’action à mener à l’horizon de 5 à 10 ans pour sortir des schémas de croissance non durables et éviter de causer des dégâts écologiques irréversibles. Mais comment savoir si nous sommes sur la bonne voie ? Pour favoriser une croissance verte, il faut donc également se doter de meilleurs indicateurs de performances économiques. Alors que les instruments de mesure du revenu national tels que le PIB ne mesurent que la croissance économique à court terme, nous avons besoin d’indicateurs qui prennent en compte l’ensemble des richesses (y compris le capital naturel) pour savoir si la croissance sera durable sur le long terme.

Etiket Bulutu