Just another WordPress.com site

Archive for Nisan, 2012

Yavaş bilim

Fast food’dan mülhem slow food ve slow city’den sonra şimdi de slow science hareketi.

“Araştırmacılar, hocalar, acilen yavaşlamalıyız” diye başlıyor… “Araştırmak, düşünmek, okumak, yazmak, öğretmek zaman alır” diye devam ediyor.

Pek yerinde!

İktisat ve edebiyat

zor yıllar

Sciences Po ve Paris IX Dauphine Üniversitesinden Christian Chavagneux bu yazısında Charles Dickens’ın “Zor Yıllar”ının Sanayi devrimi İngiltere’sinin iktisat anlayışının iyi bir eleştirisi olduğunu söylüyor.

İktisat-edebiyat ilişkisi üzerine düşünen iktisatçılar, 3-4 Mayıs tarihlerinde Hacettepe Üniversitesinde bir çalıştay düzenliyorlar. Robinson Crusoe’den, Gılgamış destanına, Ahmet Hamdi Tanpınar’dan, Selim İleri’ye geniş bir yelpazedeki farklı okumalar üzerinden itinayla ayrı tutulan iki alanı birleştirme çabasını yürekten tebrik etmek düşüyor bize de.

 

Ya deli ya iktisatçı

« Celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. »

Kenneth Boulding (1910-1993), président de l’American Economic Association.

Korumacılığın dostu, düşmanı

Krizin ilk emareleri belirir belirmez başlayan “eyvah korumacılık” “pek tabi korumacılık” tartışmasına bir katkı da Le Monde Diplomatique’ten. “Le protectionnisme et ses ennemis”yi Ha-Joon Chang, Serge Halimi, Frédéric Lordon, François Ruffin et Jacques Sapir yazmış. Biz kütüphaneye isteyip gelene kadar korumacılıkla ilgili olarak “en çok konuşanların, ne dediğini en az bilenler” olduğunu söyleyen Frédéric Lordon’un kitabın ana tezini anlatan yazısını okuyadurun.

Üçüncü Sanayi Devrimi?

The Economist’in 21 Nisan tarihli sayısının “İmalat ve inovasyon: Üçüncü sanayi devrimi” başlıklı özel dosyası. Dosyayı oluşturan yazılardan biri “Karşılaştırmalı üstünlük: Bumerang etkisi“. Yazıda yer alan ilginç görsellerden biri ipad’ın perakende fiyatı üzerinden kar/maliyet analizi.

Yeni ekonomi tartışmalarına üçüncü sanayi devrimi kavramı üzerinden katkıda bulunan Jeremy Rifkin’in sayfası da burada.

Önümüzdeki 100 yıl

Daron Acemoğlu‘ndan modernleşme kuramını tersine çevirme denemesi

…”I will instead argue that institutional developments, caused by and causing the rights revolution, are the main drivers of the technological and economic changes we have experienced over the last century.”

Citius, altius, fortius

Londra’ya 100’den geri sayım başlamışken, Türkiye’de 2020 olimpiyat oyunları adaylığı rüzgarı eserken, Yunanistan krizinde Atina Olimpiyatlarının rolü tartışılırken ve Sochi 2014 Kış Olimpiyat oyunlarına karşı olmanın sebepleri sayılırken, Guardian’dan Jules Boykoff imzalı, olimpiyat oyunlarını “kutlama kapitalizmi”nin bir tezahürü olarak değerlendiren bir yazı.

“Tutkular ve çıkarlar” – Albert O. Hirschman

Princeton Üniversitesinden Albert O. Hirschman’ın derste sözünü ettiğim kitabı, “The Passions and the interests: Political arguments for capitalism before its triumph” kütüphanemizde e-kitap olarak mevcut (HB501/.H523eb)

Kitabın Türkçe çevirisi “Tutkular ve çıkarlar” da Metis yayınlarından 2008’de çıktı.

…Siyasal iktisadın tanınmış isimlerinden Albert O. Hirschman, kapitalizmin şekillenmekte olduğu on yedinci ve on sekizinci yüzyıllardaki düşünsel havayı inceleyerek, çok uzun süre günah sayılan maddi çıkar peşinde koşmanın nasıl olup da hayatın merkezine oturduğu sorusuna cevap arıyor…

Bu da Revue Européen des Sciences Sociales’de 2009’da çıkmış, Pascal Bridel imzalı “Passions et intérêts” revisités başlıklı yazı.

Avrupa’nın krizi – Amartya Sen

Avrupa’nın krizi, Keynes, Smith, Pigou ve elbette iktisat biliminin geleceği üzerine Amartya Sen’le yapılmış bir görüşme.

… The history of economic thought has been woefully neglected by the profession in the last decades. This has been one of the major mistakes of the profession. One of the earliest reminders that we are going in the wrong direction has come from Kenneth Arrow about 30 years ago when he said: These days, I get surprised when I find the students don’t seem to know any economics that was written 25 or 30 years ago…

Polanyi’de “karşılıklılık”

Polanyi’de karşılıklılık (réciprocité) kavramını ele alan ve bugünkü dayanışmacı ekonomi (économie solidaire) tartışmalarına nasıl bir etkisi olabileceğini tartışan bir makale.

Etiket Bulutu