Just another WordPress.com site

Archive for Mart, 2012

Yoksa para çarpanı hiç yok muydu?

Krediler ve rezerv ilişkisi üzerine alt alta okunduğunda sarsıcı bir etki yaratan alıntılar.

Central Bankers: “We are all post-keynesians now”

Gayrı Safi Milli Mutluluk

2011 yılının Temmuz ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen 65/309 sayılı karar önümüzdeki pazartesi gününden itibaren işlerlik kazanacak. Kararın konusu bir refah ölçütü olarak “mutluluk”. GSMM’nin (Gayrı Safi Milli Mutluluk) bir babası varsa o da Bhutan kralı. Sarkozy’nin isteği üzerine 2009’da A. Sen ve J-P Fitoussi ile bu konuları ele alan bir rapor hazırlayan Stiglitz de belki uzak bir dayısı sayılabilir.

Bazı blog yazarları makara yapmakta gecikmemiş. Birleşmiş Milletleri, Amerikalıların Zaytung’u diyebileceğimiz The Onion’a benzetmişler. 

NY Times’da çıkan konuyla ilgili çıkan, Timothy W. Ryback imzalı yazı burada.

 

Mikro temelli makroekonomi

Blog’un sevdiği konulardan biri de mikro temelli makroekonomi tartışmaları. Oxford Üniversitesinden olduğunu bildiğimiz kimliği meçhul “mainly macro” bu konuda ilginç yazılar yazıyor. Bu yazısında Blanchard ve Fischer’in meşhur ders kitabı “Lectures on macroeconomics”in ‘bazı faydalı modeller’ başlıklı 10. bölümünden hareketle mikro temelli modellerle toplam adını verdiği (yani ‘aggregate’, ad hoc yerine) modelleri karşılaştırıyor.

Mainly macro‘yu takip edilmesi gerekn iktisat blogları arasına eklemeli.

Uluslararası ticaret, yatırım ve insan hakları

Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı özel raportörü Olivier de Schutter’ın BM İnsan Hakları konseyine sunulmak üzere hazırladığı raporun konusu, ticaret ve yatırım anlaşmalarının insan hakları etki değerlendirmesi (impact assessment). Etki değerlendirmesinin nasıl yapılacağına dair bir temel kavramlar ve yöntemleri içeriyor.

Türkiye’de imalat sanayinin analizi

Türkiye Kalkınma Bankasının hazırladığı 2005-2010 verileriyle 22  ana sektör itibariyle “Türkiye İmalat Sanayinin Analizi” raporu.

Raporun tanıtım yazısından:

Kitabın ilk bölümünde 2005-2010 dönemi için imalat sanayinin geneli ana sektörler bazında mekânsal, yapısal ve performans açısından irdelenmektedir. Ayrıca, her biri bağımsız bir sektör inceleme/değerlendirme raporu olarak da düşünülebilecek sektörel değerlendirmelerde, imalat sanayinin 22 ana sektörü Üretim Yapısı, Dış Ticaret, İstihdam ve Verimlilik ve Fiyatlar ana başlıkları altında incelenmiştir. Ana sektörlerin imalat sanayine göreli gelişimi ve sektörel karakteristikler de verilerek, sadece belirli alt sektörleri inceleyecek okuyucuların/ilgililerin talep ettikleri bilgiye kolaylıkla erişimi hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra, her sektör raporunun sonunda genel değerlendirme ve kriz öncesi ve sonrası durum değerlendirmeleri de yapılarak, sektörler hakkındaki temel bulgular yanında, 2008 ve 2009 yıllarında yaşanan global krizin sektörleri etkileme derecesi ve etkilediği göstergeler hakkında da değerlendirme yapılmasına olanak tanınmıştır.

“Musibet” borç

La dette audieuse, odious debt yani musibet (tiksindirici diye çeviren de var) borç.

Bu siteden  daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Afrika’nin borcunu bu kapsamda değerlendiren bir konuşmanın podcast’i burada.

Yunanistan’ın borcunun “musibet borç” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunan görüşlerin ele alındığı debtocracy belgeseli de burada.

İktisat biliminin evrimi

MİT’nin (Massachusettes Institutte of Technology) 150. yılı için düzenlenen panellerden “Macroeconomi, büyüme ve kalkınma” konulu panel.

Panelistler, Robert M. Solow, Peter Diamond, Robert Hall ve Esther Duflo.

“Ben iktisat okurken” diye başlıyor Solow, “makroekonomi diye bir şey yoktu, öyle bir sözcük bile yoktu”.

 

Maison de Sciences de l’Homme – canli konferanslar

Buradan Maison de Sciences de l’Homme’da düzenlenen Collège d’Etudes Mondiales konferanslarını canlı olarak izleyebilirsiniz.

MSH’yi twitter’dan izlerseniz (@fondationMSH) konferansların günü ve saatiyle ilgili bilgi alabilirsiniz.

Alice Amsden

Doğu Asya çalışmalarının önemli ismi Alice Amsden’i kaybettik.

Remembering Alice Amsden.

Dünya Bankasının East Asian Miracle başlıklı raporunun tartışıldığı, sayı editörü Amsden olan World Development dergisinin 1994 Nisan sayısı ve bu sayı içindeki, dönemin en çok okunan makalelerinden biri olan Amsden’in “Whay isn’t the whole world experimenting the East Asian model to develop?” başlıklı makalesi.

“Beyond late development” (338.0951249/AMS)  ve “The rise of the rest” (338.9AMS)  kütüphanemizde mevcut.

Beyond Late Development: Taiwan's Upgrading Policies

 

Türkiye’de istihdam ve işsizlik

Mahfi Eğilmez, Türkiye’nin istihdam ve işsizlik şemasını yapmış.

Kaynak

 

Etiket Bulutu