Just another WordPress.com site

Posts tagged ‘Karl Hallding’

Yeşil ekonomi, yeşil büyüme

Temkinli yaklaştığımız yeşil ekonomi kavramını büyüme üzerinden ve Çin özelinde “yükselen” ekonomiler perspektifinden ele aldığını öne süren bir konferansın videosu.

Is a green econmy possible? The growth dilemma of China? Karl Hallding. Kaynak Stockholm Çevre Enstitüsü.

Bu da aynı kaynaktan, Frank Ackerman’ın 2011 Leontief ödülü sahibi Nick Stern’le yaptığı iklim değişikliğinin yeni ekonomisi konulu röportaj.

Etiket Bulutu