Just another WordPress.com site

Archive for Mayıs, 2012

Torunlarımızın ekonomik olanakları

Torunlarımızın ekonomik olanakları (ingilizcesi ve fransızcası) Keynes’in 1930 tarihli bir makalesi. Büyük bunalımın içinden 100 yıl sonrasını yanı 2030’lu yılları hayal ediyor.

Keynes’e dönüş – Torunlarımızın ekonomik olanakları” da İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlarından N,san 2012’de çıkmış bir kitap. Aralarında Leijonhufvud, Solow, Phelps, Fitoussi, Becker ve Stiglitz’in de olduğu 12 iktisatçının Keynes’in bu makalesi üzerinde yazdıklarını bir araya getirmiş.

 

Kitabın tanıtım yazısından:

Dünyada 1930’dan bu yana yaşanan krizler, derinleşip ciddi toplumsal boyutlara ulaştığında sürekli hatırlanan ve düşünceleri “yeni baştan” ele alınan bir isim vardır: John Maynard Keynes. Böyle dönemlerde hükümetler ve merkez bankaları, krize çözüm olarak kredi imkânlarını arttırmak için, Keynes’in Genel Teorisi’ne yeniden dönerek önlemler almaya başlarlar. Peki ama Keynes’in teorisi dünyamızı krizden korur mu? Buna cevap vermek oldukça zor ama yine de kapitalist dünyanın her krizde aklına getirdiği alternatifi, iktisat dünyasının bu önemli kişisini unutmak mümkün mü? Elinizdeki kitap, Keynes’in 1931’de kaleme aldığı ve birkaç sayfada yüzyıl sonrasının toplumsal hayatını, birçok iktisatçının vurguladığı gibi Karl Marx’tan esinlendiği öngörüyü ele aldığı Torunlarımızın Ekonomik Olanakları makalesini “hatırlayan”, aralarında Nobel Ekonomi Ödülü almış iktisatçıların da bulunduğu isimlerin yazılarını bir araya getiriyor.
Keynes bu makalede, cüretkâr bir öngörüde bulunarak ekonomik büyümenin toplumda daha yüksek ahlâki standartlar yaratacağı, çalışma haftasının on beş saate düşeceği, insan türünün daha az çalışarak bol bol boş zamana kavuşacağı, sanata ve yaratıcılığa zaman ayıracağını tasarlamıştı. Keynes’e göre 2030’lu yılların insanı, kendini yaşama sanatından başka hiçbir şeye vakfetmeyen ve tüketimde belli bir doygunluğa ulaştığı için de entelektüel faaliyet alanında gelişecek bir insandı. Sungur Savran’ın özenli ve yetkin çevirisiyle dilimize kazandırılan bu kitabı yayına hazırlayan Lorenzo Pecchi ve Gustavo Piga, dünyanın önde gelen iktisatçılarının bu kısa makale üzerine yazdıkları yorumları derlerken, belirli bir amaçla hareket ettiklerini; bu yazıların Keynes’in öngörüleri ile yanılgılarını, günümüz toplumunu kuşatmış olan tüketim, bölüşüm, eşitsizlik, kimlik, kültür vb. kavramlarla açıkladığını dile getiriyor, 20. yüzyılın bu önemli iktisatçısına da gereken değeri verdiklerini vurguluyorlar.

Yunanistan krizi

Yunanistan’da neler oluyor? Stereotipler, söylenceler ve gerçekler. Ya da Maria’nın hikayesi.

Yeşil ekonomi mi açgözlü ekonomi mi?

Green Economy or greedy economy?

Bankacıların kullanacağı bir truva atı değil “gerçek” bir yeşil ekonomi talep eden bir yazı.

Piyasa kavramına sosyo-antopolojik bir yaklaşım

Université Paul Verlaine Metz ve Université Ouverte des Humanités işbirliğinde piyasa kavramına sosyo-antropolojik yaklaşımlara giriş niteliğinde bir video-ders

CanalU (vidéothèque de l’enseignement supérieur) iyi bir kaynak. Farklı konularda ilginç video-dersler var.

Amartya Sen

La pensée d’Amartya Sen sur le développement

HD75/.S455 1999eb Development as Freedom – Amartya Sen (E-yayın)

Türkçe çevirisi Özgürlükle Kalkınma – Ayrıntı Yayınları

 

Econ 282 13. hafta

Derste sözü edilen:

East Asian Miracle Report – World Bank

 

Ayrıca kütüphanemizde aşağıdaki kitaplar ve pek çok başka kaynak var:

338.95/CHA East Asian development Experience: the miracle, the crisis and the future – H.J. Chang

330.95/RET Rethinking the East Asian Miracle – J.Stiglitz and S. Yusuf (eds)

HD75/.G768 1995eb Growth theories in light of the East Asian experience [electronic resource] T. Ito and A. O. Krueger. (eds)

338.95/WAD Governing the markets: economic theory and the role of markets in East Asia – R. Wade

 

Econ 474 13. hafta

Bu haftanın okuması olan Mark Granovetter’in Action économique et structure sociale: le problème de l’encastrement’in tamamlayıcı okumaları:

1. Pierre Bourdieu – Le champs économique

2. Oliver Williamson – Markets and Hierarchies

Etiket Bulutu