Just another WordPress.com site

Archive for Ocak, 2012

Paradigma sorgulanırken

“Betterness: Economics for Humans” gibi çok ilginç bir kitabın yazarı Umair Haque ile bir görüşmenin podcast’i.

Buradan

Tarihsel kurumsalcılık

2011 Gunnar Myrdal ödülü sahibi, European University Institute’tan Sven Steinmo’nun “Approaches and metodologies in the social sciences” başlıklı kitabın 7. bölümünü oluşturan “What is historical institutionalism?” makalesi

İktisatçı olmak ya da olmamak

Time dergisinde Robert Johnson imzalı,  kriz sonrasında “iktisatçı olmak” üzerine bir yazı.

Burada

Medyada yoksulluk

Institute of Development Studies (IDS)  medyanın, kalkınmakta olan ülkelerdeki yoksulluğu nasıl aktardığıyla ilgili bir video hazırlamış.

IDS’ten Henson “‘This video provides a fascinating and somewhat sobering perspective on how the media portrays poverty in developing countries. It throws light on the lack of appreciation and understanding of international development issues amongst the UK public.” diyor.

Uğur Mumcu – “Alaturka Kapitalizm”

Bugün Uğur Mumcu’yu anmak için onun, Türkiye ekonomisinde çok önemli bir kırılma noktası olan 24 Ocak kararlarına ve sonrasındaki dönüşüm sürecine ilişkin yazdıklarını tekrar okuyalım.

http://www.umag.org.tr/tr/yayin/goster/91/52/alaturka-kapitalizm–ocak-temmuz-1982-

Aile ağacı

 

Massachusettes Institute of Technology İktisat Bölümünün aile ağacı. Buradan 

İktisatta yeni yaklaşımlar

 

İktisatta yeni yaklaşımlar,

Ercan Eren, Merin Sarfati,

İletişim Yayınları, 2011

Tanıtım yazısı:

Ekonomi politik pek çok düşünürle değişim geçirmiş, başkalaşarak yeni ve zihin açıcı açılımlara sahip olmuştur. Smith, Mill veya Marx hemen sayılabilecek öncü isimler. Görünenin ardındakini açığa çıkarmak, yeni sorular sormak ve anlamaya ilişkin kılavuzlar oluşturmak hususunda çığır açıcı isimlerden biri de kuşkusuz Walras.

Kuramsal yaklaşımları irdelemek, mevcut birikimi özgün bir yöntemle farklı bir merhaleye taşımak, iktisat biliminin her zaman temel amaçlarından biri oldu. İktisatta Yeni Yaklaşımlar bu sürecin gelişimini ve analizini yapıyor. İktisat teorisinin temel çıkarım ve varsayımlarında neyin değiştiğini anlamaya çalışıyor. Çeşitli sorular sorarak tartışıyor: İktisadın yarını açıklama iddiası ne kadar sahiciydi ya da bu iddiayı bugün koruyabiliyor mu? Bilimsel olmamakla itham edilen klasik ekonomi politik, “yeni iktisat” için hâlâ bilim dışı mıdır? Ortodoks iktisada yönelik heterodoks yaklaşımlar ne denli başarılı oldular? 

İktisadın nasıl değiştiğini sorgulayan, yeni yaklaşımları değerlendiren ufuk açıcı bir başvuru kitabı…

Ercan Eren, Metin Arslan, Sevinç Orhan, Mine Kara, Metin Sarfati, Hüseyin Özel, Ragıp Ege, Alp Yücel Kaya, Çınla Akdere kitaba katkıda bulunan iktisatçılar.

La démondialisation – Jacques Sapir

EHESS ve Moskova Üniversitesinden Jacques Sapir, geçen yıl yayınlanan “La démondialisation” başlıklı kitabı ve güncel gelişmeler üzerine konuşuyor.

 

Comprendre la crise économique

2009’da College de France’da düzenlenmiş olan, etkileri henüz görülmeye başlamış olan krizi anlamaya yönelik bir konferans dizisinin podcast’leri burada.

Mikro kredi, makro trajedi

Türkiye dahil toplam 175 ülkede uygulanan mikro kredi (yoksul hanelere kendi işlerini kurmaları için düşük faizli, düşük miktarlarda kredi verilmesi) 2000’li yıllarda üzerinde en çok konuşulan kalkınma politikasıydı. “Büyük”, kamu üzerinden gerçekleşen yardımların ve kredilerin yarattığı hayal kırıklığının ilacıydı. Önde gelen savunucusu Muhammet Yunus’a 2005 yılında Nobel ödülü kazandırdı.

Bugün mikro kredi, kredi borcunu ödeyemediği için intihar eden Hintlilerin sayısıyla anılıyor.

BBC’de bu konuda en son çıkan haber burada  

Ahmet İnsel’in konuyla ilgili yazısı da burada

Nuray Mert’in eski bir yazısı da burada

Etiket Bulutu