Just another WordPress.com site

Posts tagged ‘rapor’

Hindistan’ın büyümesini “yeşillendirmek”

India’s economic growth and environmental sustainability: what are the tradeoffs? Dünya Bankasının yeni açıklanan çalışmalarından biri. Hindistan örneğinde, hedefe yönelik düşük maliyetli politika seçenekleri (örneğin fosil yakıt tüketimi üzerinde bir vergi), büyüme yönünden minimal bir maliyetle ( green growth senaryosuna göre sadece %0.3, daha agresif bir vergi sisteminin ön görüldüğü green growth plus senaryosuna göre de %0.7 )  çevre ve halk sağlığıyla ilgili göstergelerde önemli iyileşmeler sağlayabiliyor.

Türkiye’nin spor bütçesi

Spor meselesininin ucunu bırakmayalım. Şu post aklımızdayken İSMMO’nun “Türkiye’nin Spor Bütçesi: Madalyanın Maliyeti Yüksek” raporu açıklandı. Raporun aslına ulaşmak mümkün olmadı. ISMMMO’nun sitesinde yok. Dolayısıyla en azından şimdilik raporla ilgili haberlerle yetinmek zorundayız. Bütün başlıklar bir olimpiyat madalyasının maliyetiyle ilgili (946 milyon TL imiş). Bu türden bir hesaplamaya çok da katıldığımı söyleyemeyeceğim ama rapordaki başka bazı veriler, spor camiasında, özellikle de pek çok branşta federasyon başkanlıkları seçimleri yapılıyorken önemli bir tartışmaya katkıda bulunuyor. Bir de raporun tamamını görebilseydik!

OECD Gelir eşitsizliği raporu

OECD’nin “Divided we stand, why enaquality keep rising” başlıklı raporunun temel bulgularını özetleyen bir çalışma.

Türkiye’yle ilgili bulgulara özel dikkat.

İngilizce http://www.oecd.org/dataoecd/40/12/49170449.pdf?mid=5752

Fransızca http://www.oecd.org/dataoecd/51/32/49177707.pdf

Etiket Bulutu