Just another WordPress.com site

Posts tagged ‘kitap’

Mikrofinans tartışmalarına devam

David Roodman’ın mikrofinans üzerine kapsamlı bir blog‘u ve  Due Dilligence  diye bir kitabı var. Burada Roodman, Hugh Sinclair’in yazdığı Confessions of A Microfinance Heretic: How Microlending Lost Its Way And Betrayed the Poor  kitabının bir eleştirisini yapmış. Bu da Hindistan’da mikrofinans konulu bir blog’da yine Sinclair’in kitabı üzerine yapılmış bir başka yorum.

Torunlarımızın ekonomik olanakları

Torunlarımızın ekonomik olanakları (ingilizcesi ve fransızcası) Keynes’in 1930 tarihli bir makalesi. Büyük bunalımın içinden 100 yıl sonrasını yanı 2030’lu yılları hayal ediyor.

Keynes’e dönüş – Torunlarımızın ekonomik olanakları” da İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlarından N,san 2012’de çıkmış bir kitap. Aralarında Leijonhufvud, Solow, Phelps, Fitoussi, Becker ve Stiglitz’in de olduğu 12 iktisatçının Keynes’in bu makalesi üzerinde yazdıklarını bir araya getirmiş.

 

Kitabın tanıtım yazısından:

Dünyada 1930’dan bu yana yaşanan krizler, derinleşip ciddi toplumsal boyutlara ulaştığında sürekli hatırlanan ve düşünceleri “yeni baştan” ele alınan bir isim vardır: John Maynard Keynes. Böyle dönemlerde hükümetler ve merkez bankaları, krize çözüm olarak kredi imkânlarını arttırmak için, Keynes’in Genel Teorisi’ne yeniden dönerek önlemler almaya başlarlar. Peki ama Keynes’in teorisi dünyamızı krizden korur mu? Buna cevap vermek oldukça zor ama yine de kapitalist dünyanın her krizde aklına getirdiği alternatifi, iktisat dünyasının bu önemli kişisini unutmak mümkün mü? Elinizdeki kitap, Keynes’in 1931’de kaleme aldığı ve birkaç sayfada yüzyıl sonrasının toplumsal hayatını, birçok iktisatçının vurguladığı gibi Karl Marx’tan esinlendiği öngörüyü ele aldığı Torunlarımızın Ekonomik Olanakları makalesini “hatırlayan”, aralarında Nobel Ekonomi Ödülü almış iktisatçıların da bulunduğu isimlerin yazılarını bir araya getiriyor.
Keynes bu makalede, cüretkâr bir öngörüde bulunarak ekonomik büyümenin toplumda daha yüksek ahlâki standartlar yaratacağı, çalışma haftasının on beş saate düşeceği, insan türünün daha az çalışarak bol bol boş zamana kavuşacağı, sanata ve yaratıcılığa zaman ayıracağını tasarlamıştı. Keynes’e göre 2030’lu yılların insanı, kendini yaşama sanatından başka hiçbir şeye vakfetmeyen ve tüketimde belli bir doygunluğa ulaştığı için de entelektüel faaliyet alanında gelişecek bir insandı. Sungur Savran’ın özenli ve yetkin çevirisiyle dilimize kazandırılan bu kitabı yayına hazırlayan Lorenzo Pecchi ve Gustavo Piga, dünyanın önde gelen iktisatçılarının bu kısa makale üzerine yazdıkları yorumları derlerken, belirli bir amaçla hareket ettiklerini; bu yazıların Keynes’in öngörüleri ile yanılgılarını, günümüz toplumunu kuşatmış olan tüketim, bölüşüm, eşitsizlik, kimlik, kültür vb. kavramlarla açıkladığını dile getiriyor, 20. yüzyılın bu önemli iktisatçısına da gereken değeri verdiklerini vurguluyorlar.

“Tutkular ve çıkarlar” – Albert O. Hirschman

Princeton Üniversitesinden Albert O. Hirschman’ın derste sözünü ettiğim kitabı, “The Passions and the interests: Political arguments for capitalism before its triumph” kütüphanemizde e-kitap olarak mevcut (HB501/.H523eb)

Kitabın Türkçe çevirisi “Tutkular ve çıkarlar” da Metis yayınlarından 2008’de çıktı.

…Siyasal iktisadın tanınmış isimlerinden Albert O. Hirschman, kapitalizmin şekillenmekte olduğu on yedinci ve on sekizinci yüzyıllardaki düşünsel havayı inceleyerek, çok uzun süre günah sayılan maddi çıkar peşinde koşmanın nasıl olup da hayatın merkezine oturduğu sorusuna cevap arıyor…

Bu da Revue Européen des Sciences Sociales’de 2009’da çıkmış, Pascal Bridel imzalı “Passions et intérêts” revisités başlıklı yazı.

Keynes – Hayek

Evet yine Keynes ve Hayek.

Keynes, Hayek: the clash that defined modern economics’in yazarı Nicholas Wapshott bu podcast‘te kitabını anlatıyor.

İktisatta yeni yaklaşımlar

 

İktisatta yeni yaklaşımlar,

Ercan Eren, Merin Sarfati,

İletişim Yayınları, 2011

Tanıtım yazısı:

Ekonomi politik pek çok düşünürle değişim geçirmiş, başkalaşarak yeni ve zihin açıcı açılımlara sahip olmuştur. Smith, Mill veya Marx hemen sayılabilecek öncü isimler. Görünenin ardındakini açığa çıkarmak, yeni sorular sormak ve anlamaya ilişkin kılavuzlar oluşturmak hususunda çığır açıcı isimlerden biri de kuşkusuz Walras.

Kuramsal yaklaşımları irdelemek, mevcut birikimi özgün bir yöntemle farklı bir merhaleye taşımak, iktisat biliminin her zaman temel amaçlarından biri oldu. İktisatta Yeni Yaklaşımlar bu sürecin gelişimini ve analizini yapıyor. İktisat teorisinin temel çıkarım ve varsayımlarında neyin değiştiğini anlamaya çalışıyor. Çeşitli sorular sorarak tartışıyor: İktisadın yarını açıklama iddiası ne kadar sahiciydi ya da bu iddiayı bugün koruyabiliyor mu? Bilimsel olmamakla itham edilen klasik ekonomi politik, “yeni iktisat” için hâlâ bilim dışı mıdır? Ortodoks iktisada yönelik heterodoks yaklaşımlar ne denli başarılı oldular? 

İktisadın nasıl değiştiğini sorgulayan, yeni yaklaşımları değerlendiren ufuk açıcı bir başvuru kitabı…

Ercan Eren, Metin Arslan, Sevinç Orhan, Mine Kara, Metin Sarfati, Hüseyin Özel, Ragıp Ege, Alp Yücel Kaya, Çınla Akdere kitaba katkıda bulunan iktisatçılar.

La démondialisation – Jacques Sapir

EHESS ve Moskova Üniversitesinden Jacques Sapir, geçen yıl yayınlanan “La démondialisation” başlıklı kitabı ve güncel gelişmeler üzerine konuşuyor.

 

Finansal kriz okumaları

MIT’den Andrew Lo finansal kriz üzerine son dönemde yazılmış 21 kitabı bir arada değerlendirmiş.

http://www.argentumlux.org/documents/JEL_6.pdf

İktisada dokunmak

İktisada Dokunmak, der. Hakan Mıhçı

Arka kapak yazısı: İktisat bilimi, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bir insan etkinliği olan iktisadi alanı rasyonel bir faydakâr mekaniği ile açıklamaya çalışan dar ve indirgemeci bir kuramsal çerçeveyle özdeşleşti. Bu yaklaşım günümüzde de iktisat eğitiminin ana çizgisini belirlemeyi sürdürüyor. Ancak yerleşik iktisat anlayışı karşısında iktisadın tarihsel, çoğulcu ve eleştirel yaklaşımlara dayandığı ölçüde bilimsel bir nitelik taşıyabileceğini düşünen azımsanamayacak sayıda iktisatçı var. Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nde sürdürdüğü akademik yaşamı boyunca, eleştirel ve çoğulcu bir iktisat anlayışının hayat bulması için didinen Prof. Dr. İbrahim Tanyeri de bu tür iktisatçılardan. Bu kitapta bir araya getirilen yazılar, onun öğrencileri ve meslektaşları tarafından kaleme alındı. Bu yazılar, iktisadi düşünce, iktisat metodolojisi, iktisadi tarih ve kalkınma iktisadının sunduğu geniş perspektiften hareketle, toplumsal gerçeklik karşısında kendini dokunulmaz kılan iktisada dokunuyor. Farklı bir iktisat anlayışının hem olanaklı hem de gerekli olduğuna işaret ediyor.

Poor economics

“Poor economics”, Nisan 2011’de yayınlandı, çok okundu, çok tartışıldı, tartışılıyor. Abhijit V. Baerjee ve Esther Duflo’nun yazdığı kitabın alt başlığı küresel yoksullukla mücadelede radikal bir yeniden düşünme.

http://pooreconomics.com/ adresinde kitapla ilgili bütün bilgiler, ayrıca yazarların MIT’de verdikleri ve kitabı temel alan dersin powerpoint sunumu var.

Kitapla ilgili yazarlarla yapımış görüşmelerin podcast’leri de burada:

http://www.econtalk.org/archives/2011/07/banerjee_on_pov.html

http://www.npr.org/blogs/money/2011/06/08/137041672/the-tuesday-podcast-poor-economics

Bu da Esther Duflo’nun 2010 tarihinde Wellesley Üniversitesinde vermiş olduğu konferansın linki:

http://www.youtube.com/watch?v=cUYzqAFrY8Y

Etiket Bulutu