Just another WordPress.com site

Posts tagged ‘Mikro kredi’

Mikrofinans tartışmalarına devam

David Roodman’ın mikrofinans üzerine kapsamlı bir blog‘u ve  Due Dilligence  diye bir kitabı var. Burada Roodman, Hugh Sinclair’in yazdığı Confessions of A Microfinance Heretic: How Microlending Lost Its Way And Betrayed the Poor  kitabının bir eleştirisini yapmış. Bu da Hindistan’da mikrofinans konulu bir blog’da yine Sinclair’in kitabı üzerine yapılmış bir başka yorum.

Mikro kredi, makro trajedi

Türkiye dahil toplam 175 ülkede uygulanan mikro kredi (yoksul hanelere kendi işlerini kurmaları için düşük faizli, düşük miktarlarda kredi verilmesi) 2000’li yıllarda üzerinde en çok konuşulan kalkınma politikasıydı. “Büyük”, kamu üzerinden gerçekleşen yardımların ve kredilerin yarattığı hayal kırıklığının ilacıydı. Önde gelen savunucusu Muhammet Yunus’a 2005 yılında Nobel ödülü kazandırdı.

Bugün mikro kredi, kredi borcunu ödeyemediği için intihar eden Hintlilerin sayısıyla anılıyor.

BBC’de bu konuda en son çıkan haber burada  

Ahmet İnsel’in konuyla ilgili yazısı da burada

Nuray Mert’in eski bir yazısı da burada

Etiket Bulutu