Just another WordPress.com site

Posts tagged ‘kurumsal iktisat’

Önümüzdeki 100 yıl

Daron Acemoğlu‘ndan modernleşme kuramını tersine çevirme denemesi

…”I will instead argue that institutional developments, caused by and causing the rights revolution, are the main drivers of the technological and economic changes we have experienced over the last century.”

Tarihsel kurumsalcılık

2011 Gunnar Myrdal ödülü sahibi, European University Institute’tan Sven Steinmo’nun “Approaches and metodologies in the social sciences” başlıklı kitabın 7. bölümünü oluşturan “What is historical institutionalism?” makalesi

Ha Joon Chang okumaları

29 Aralık 2011 tarihli Kurumsal İktisat dersinin okumlaları

İnstitutions and economic development: theory, policy and history:

http://www.hajoonchang.net/downloads/pdf/JOIEInstitutionsAndDevelopment.pdf

Yukarıdaki makaleye yapılan yourmlara verilen cevaplar:

http://www.hajoonchang.net/downloads/pdf/JOIE-institutionsanddevelopmentreply.pdf

Evrimsel oyun teorisi

Kurumsal iktisat dersinde ele alınan evrimsel oyun teorisi okumalarına ek:

‘Sağdan git hep sağdan, kaldırımın sağından!’ Evrimsel Oyun Teorisi ve Koordinasyon Konvansiyonları

N. Emrah Aydınonat

“Sevgilinizi telefonla aradınız ve muhabbete başladınız ancak muhabbetin en heyecanlı yerinde hat kesildi. Ne yaparsınız? Hemen sevgilinizi tekrar arar mısınız? Yoksa onun aramasını mı beklersiniz?  Peki,  sizce  o  ne  yapar?  Sizin  tekrar  aramanızı  mı  bekler,  yoksa  hat  kesilir kesilmez  o  mu  sizi  arar?  Eğer  sevgilinizin  bekleyeceğini  düşünüyorsanız  sizin  hemen aramanız  mantıklı  olur.  Eğer  onun  hemen  sizi  arayacağını  düşünüyorsanız,  o  zaman beklemeniz akla daha yatkın olacaktır. Tabii sevgiliniz de sizin ne yapacağınızı düşünüp ona göre  hareket  etmek  isteyecektir.  Hemen  arayacaksanız  beklemeyi,  bekleyecekseniz  aramayı tercih  edecektir.  Burada  iki  “işe  yarar”  denge  noktası  var:  Siz  arayacaksınız,  o  bekleyecek (ara,  bekle),  ya  da  siz  bekleyeceksiniz  o  arayacak  (bekle,  ara).  Her  ikiniz  de  ararsanız  (ara, ara)  meşgul  sinyaliyle  karşılaşırsınız  ya  da  her  ikiniz  de  beklerseniz  (bekle,  bekle)  boşuna beklemiş   olursunuz.   Eğer   hemen   muhabbete   devam   etmek   istiyorsanız   bu   küçük koordinasyon problemini hemen çözmeniz gerekir. Farklı toplumlar veya farklı topluluklar bu basit problem için değişik çözümler üretiyor olabilir. Ama eğer “arayan tekrar arar” veya “hat kesilince  arayan  bekler  ilk  aranan  arar”  gibi  net  bir  çözüm  ortaya  çıkmışsa  ve  herkes  bu çözümden haberdarsa ortada koordinasyon konvansiyonu diye adlandırabileceğimiz sosyal bir olgu vardır. Bu konvansiyon bir davranışsal düzenliliği de beraberinde getirir ve bu sebeple sosyal kurum olarak adlandırılabilir.

Sosyal  kurumların  bazıları  hat  kesilince  kimin  tekrar  arama  yapacağı  gibi  koordinasyon problemlerini  çözmemize  yardımcı  olur.  Tabii  sosyal  koordinasyon  problemleri  her  zaman “kim  arayacak  problemi”  gibi  basit  (ve  kimilerine  göre  önemsiz)  değildir.”

http://www.neaydinonat.com/gunluk/wp-content/uploads/2011/08/Aydinonat-2011-Evrim-ve-kurumlar.pdf

Kriz ve kurumsalcı yaklaşım

Kriz yazılarına devam:

Yeni “eski” kurumsalcı,Veblen’in darwinizmini genişletmek “emergence” kavramı üzerinden genişleten Geoffrey Hodgson’dan bir kriz analizi.

İktisatçılar 2009’da uyanacaklar mı? Hepimiz yeniden Keynezyen olduk (2008)

Makale (yazı demek daha uygun belki)  ilginç sorular soruyor: Keynes’i okuyan kaldı mı? İktisatçı öğrenir mi? Modelinizi düzeltip durmayın, sorun gerçeklikte.

Yazının Fransızca çevirisi de MAUSS dersiniden 2009 yılında yayınlanmış.

Orijinali: http://www.paecon.net/PAEReview/issue48/Hodgson48.pdf

Fransızcası: http://www.paecon.net/PAEReview/issue48/Hodgson48.pdf

Douglas North

Kimilerine göre yaşayan en önemli iktisatçılardan biri olan Douglas North’un kurumlar üzerine kuramını özetlediği bir konuşması. North’un erken dönem çalışmalarına aşina olanlar için de, bir iktisatçının yıllar içinde çalışmalarının seyrini görmek için iyi bir fırsat.

http://www.youtube.com/watch?v=A2xhmlpUKd8

Etiket Bulutu