Just another WordPress.com site

Posts tagged ‘Türkiye imalat sanayi’

Türkiye’de imalat sanayinin analizi

Türkiye Kalkınma Bankasının hazırladığı 2005-2010 verileriyle 22  ana sektör itibariyle “Türkiye İmalat Sanayinin Analizi” raporu.

Raporun tanıtım yazısından:

Kitabın ilk bölümünde 2005-2010 dönemi için imalat sanayinin geneli ana sektörler bazında mekânsal, yapısal ve performans açısından irdelenmektedir. Ayrıca, her biri bağımsız bir sektör inceleme/değerlendirme raporu olarak da düşünülebilecek sektörel değerlendirmelerde, imalat sanayinin 22 ana sektörü Üretim Yapısı, Dış Ticaret, İstihdam ve Verimlilik ve Fiyatlar ana başlıkları altında incelenmiştir. Ana sektörlerin imalat sanayine göreli gelişimi ve sektörel karakteristikler de verilerek, sadece belirli alt sektörleri inceleyecek okuyucuların/ilgililerin talep ettikleri bilgiye kolaylıkla erişimi hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra, her sektör raporunun sonunda genel değerlendirme ve kriz öncesi ve sonrası durum değerlendirmeleri de yapılarak, sektörler hakkındaki temel bulgular yanında, 2008 ve 2009 yıllarında yaşanan global krizin sektörleri etkileme derecesi ve etkilediği göstergeler hakkında da değerlendirme yapılmasına olanak tanınmıştır.

Etiket Bulutu