Just another WordPress.com site

Posts tagged ‘The Economist’

Kamu borcu

Economist Dünya kamu borcu haritası yapmış.

Ülkeler üzerinde gezinin. Yıllar üzerinde gezinin ve farklı coğrafi bölgelerde renklerin değişimine bakın.  Nümeratöre uzun süre bakmayın, hipnotize ediyor. Aman Ha!

In Praise of misfits

Otizm, disleksi, Asperger sendromu, dikkat bozukluğunun iş dünyasındaki yeni anlamı.

Economist’ten

Üçüncü Sanayi Devrimi?

The Economist’in 21 Nisan tarihli sayısının “İmalat ve inovasyon: Üçüncü sanayi devrimi” başlıklı özel dosyası. Dosyayı oluşturan yazılardan biri “Karşılaştırmalı üstünlük: Bumerang etkisi“. Yazıda yer alan ilginç görsellerden biri ipad’ın perakende fiyatı üzerinden kar/maliyet analizi.

Yeni ekonomi tartışmalarına üçüncü sanayi devrimi kavramı üzerinden katkıda bulunan Jeremy Rifkin’in sayfası da burada.

Etiket Bulutu