Just another WordPress.com site

Posts tagged ‘OECD’

OECD Gelir eşitsizliği raporu

OECD’nin “Divided we stand, why enaquality keep rising” başlıklı raporunun temel bulgularını özetleyen bir çalışma.

Türkiye’yle ilgili bulgulara özel dikkat.

İngilizce http://www.oecd.org/dataoecd/40/12/49170449.pdf?mid=5752

Fransızca http://www.oecd.org/dataoecd/51/32/49177707.pdf

Etiket Bulutu