Just another WordPress.com site

Posts tagged ‘Makroekonomi’

Çarpan Tartışmasına devam

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Ollie Rehn de çarpan tartışmasına katıldı. Bu kısa notta 22 Şubat’ta açıklanacak olan kış tahminlerinden söze girip mali çarpanı sorgulayan çalışmaları eleştiriyor ve “iyi kalibre edilmiş” mali konsolidasyonun Avrupa’da (dolayısıyla evrenin bütün galaksilerinde) uzun dönem büyümeyi yaratan koşullardan biri olduğunu söyleyerek bitiriyor.

Çarpan tartışması

IMF Başekonomisti Olivier Blanchard ve Daniel Leigh imzalı bu working paper, kriz dönemlerinde mali konsolidasyon ve büyüme tahmini hataları ilişkisini konu alıyor.

Burada da Gilles Raveaud aynı konuyu tartışıyor.

Ahmet Hoca’ya teşekkürler!

Makroiktisatçılar ne zaman anlaşacaklar?

Krizle birlikte iktisat politikalarının etkilerini daha da çok bilmek ister olduk. Peki makroiktisat bunu ne kadar başarabiliyor? Makroiktisat yapanlar neden bir türlü anlaşamıyorlar? Bir işe yaramıyorsa makroiktisat neden var?

Bu yazıda

Hazreti anaakım iktisat

Bu yazıya göre İtalya’da 1902 yılında ilk iktisat bölümünün kurulduğu,  Süper Mario’nun (Mario Monti) başbakan olmadan önce rektörlüğünü yaptığı, ortodoks iktisadın İtalya’daki en önemli kalesi olan Bocconi Üniversitesinin iktisat bölümünün duvarında bir duadan alınmış olan “et dimitte debita nostra” yazıyormuş, yani “ve borcumuzu affet”.  Yazıya göre kale içeriden sarsılıyormuş yani Booconi’deki iktisat hocaları da krizden sonra iktisadı nasıl öğretmeleri gerektiğini tartışıyorlarmış. Bir süre önce Mankiw’in kitabının başına gelenler şimdi bir başka kutsal kitap olan, Blanchard’ın  makroekonomi ders kitabının başına gelmiş, bir dolu düzeltmeye rağmen kitapla ilgili rahatsızlıklar geçmek bilmiyormuş.

Ne de olsa iktisat dahil dünyanın bütün dinlerinde travmalar, krizler, bir iman sınavıdır. Bob Dylan’ın Like a rolling stone’un da bulunduğu albümü Highway 61’e adını veren şarkı bahaneniz olsun, İbrahim’in hikayesini hatırlayın:  “God said to Abraham ‘Kill me a son’/Abe said ‘Man, you must be puttin’ me on’ ” Tanrı İbrahim’e oğlunu kurban etmesini söyler ve İbrahim’in iman sınavı başlar. (Belki fonda Dylan çalarken,  Soren Kierkegaard’ın ‘Korku ve Titreme’sini karıştırmak isteyebilirsiniz).

Anaakim iktisatın bu iman sınavından nasıl geçeceği çok  önemli bir soru. Hem “oğulları” için, hem diğerleri için.

Mikro temelli makroekonomi

Blog’un sevdiği konulardan biri de mikro temelli makroekonomi tartışmaları. Oxford Üniversitesinden olduğunu bildiğimiz kimliği meçhul “mainly macro” bu konuda ilginç yazılar yazıyor. Bu yazısında Blanchard ve Fischer’in meşhur ders kitabı “Lectures on macroeconomics”in ‘bazı faydalı modeller’ başlıklı 10. bölümünden hareketle mikro temelli modellerle toplam adını verdiği (yani ‘aggregate’, ad hoc yerine) modelleri karşılaştırıyor.

Mainly macro‘yu takip edilmesi gerekn iktisat blogları arasına eklemeli.

İktisat biliminin evrimi

MİT’nin (Massachusettes Institutte of Technology) 150. yılı için düzenlenen panellerden “Macroeconomi, büyüme ve kalkınma” konulu panel.

Panelistler, Robert M. Solow, Peter Diamond, Robert Hall ve Esther Duflo.

“Ben iktisat okurken” diye başlıyor Solow, “makroekonomi diye bir şey yoktu, öyle bir sözcük bile yoktu”.

 

Etiket Bulutu