Just another WordPress.com site

Posts tagged ‘Kalkınma kuramları’

Kalkınmanın geleceği

Jeffrey Sachs ve Tyler Cowen kalkınma ekonomisinin geleceği üzerine, daldan dala sıçrayarak (Çin’den, Rosenstein-Rodan’a, romanlardan JF Kennedy’ye) konuşuyorlar.

Görsel

Rostow’un kalkınmanın aşamaları tablosu

null

Kalkınmada babaların rolu

Bir grup iktisatçının 1990’lardan itibaren yaptıkları çalışmalardan şunu biliyorduk:  Kalkınmakta olan ülkelerde gelir ya da kalkınma yardımının kontrolü (babada değil) annede ya da anneannede olduğunda çocuk üzerindeki etkisi göreceli olarak daha yüksek oluyor. Bu yaklaşımı sorgulamayı öneren ve kalkınmakta olan ülkelerdeki babaların babalar gününü kutlayan bir yazı.

Yeşillenen büyüme

Uluslararası İlişkiler bölümünün vize sınavı sorusuydu. Geçtiğimiz perşembe günü Dünya Bankası Güney Kore destekli yeni raporunu bir basın açıklamasıyla tanıttı.  “Yeşil büyüme”. Rapor hükümetleri büyüme stratejileri konuşunda “yeşil düşünmeye” davet ediyor. Aslında içerik, azıcık “sosyal” soslu, bildiğimiz “sürdürülebilir kalkınma”. Ama artık yeni bir sahne adı var anlaşılan:  kapsayıcı yeşil büyüme. “Artist formerly known as Prince” gibi bir şey.

Aşağıdaki şemada iktisadi sürdürülebilirlik ve çevrenin sürdürülebilirliği arasındaki çizginin noktalı olduğuna dikkatinizi çekerim. Aslında bütün raporun özeti o noktalı çizgide. Bir de şahane bir yeni terim hediye etmişler kalkınma sözlüğüne:  büyümenin yeşillenmesi (le verdissement de la croissance). Hepimize hayırlı olsun.

En bref

  • Une croissance rapide est indispensable pour répondre aux besoins urgents de développement des populations pauvres du monde entier. Cependant, la croissance ne peut s’inscrire dans la durée que si elle est en même temps partagée par tous et respectueuse de l’environnement, ce second facteur impliquant de veiller à ce que le capital naturel de la Terre fournisse suffisamment de ressources et de services environnementaux pour subvenir aux besoins de l’humanité.
  • Pour parvenir à une croissance verte et solidaire, il faut s’attaquer à des obstacles de nature politico-économique, combattre un certain nombre de comportements et normes sociales profondément ancrés et développer des instruments de financement novateurs, capables de modifier les mécanismes d’incitation et de promouvoir l’innovation ; il s’agit de remédier aux défaillances des marchés, des politiques et des institutions qui conduisent à la surexploitation des ressources naturelles.
  • Le « verdissement de la croissance » est nécessaire, efficace et abordable. Il convient de se concentrer sur l’action à mener à l’horizon de 5 à 10 ans pour sortir des schémas de croissance non durables et éviter de causer des dégâts écologiques irréversibles. Mais comment savoir si nous sommes sur la bonne voie ? Pour favoriser une croissance verte, il faut donc également se doter de meilleurs indicateurs de performances économiques. Alors que les instruments de mesure du revenu national tels que le PIB ne mesurent que la croissance économique à court terme, nous avons besoin d’indicateurs qui prennent en compte l’ensemble des richesses (y compris le capital naturel) pour savoir si la croissance sera durable sur le long terme.

Etiket Bulutu