Just another WordPress.com site

Posts tagged ‘J. M. Keynes’

Bretton Woods

Keynes, BW’da konuşurken (Resim buradan)

jmk

Bretton Woods ile ilgli kısa bir video.

Bu da “La fin d’un mythe: le dollar”.

Bir iktisatçının Hazine’nin kütüphanesinde tesadüfen bulduğu Bretton Woods tutanakları hakkında Le Monde’da çıkan bir yazı.

Torunlarımızın ekonomik olanakları

Torunlarımızın ekonomik olanakları (ingilizcesi ve fransızcası) Keynes’in 1930 tarihli bir makalesi. Büyük bunalımın içinden 100 yıl sonrasını yanı 2030’lu yılları hayal ediyor.

Keynes’e dönüş – Torunlarımızın ekonomik olanakları” da İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlarından N,san 2012’de çıkmış bir kitap. Aralarında Leijonhufvud, Solow, Phelps, Fitoussi, Becker ve Stiglitz’in de olduğu 12 iktisatçının Keynes’in bu makalesi üzerinde yazdıklarını bir araya getirmiş.

 

Kitabın tanıtım yazısından:

Dünyada 1930’dan bu yana yaşanan krizler, derinleşip ciddi toplumsal boyutlara ulaştığında sürekli hatırlanan ve düşünceleri “yeni baştan” ele alınan bir isim vardır: John Maynard Keynes. Böyle dönemlerde hükümetler ve merkez bankaları, krize çözüm olarak kredi imkânlarını arttırmak için, Keynes’in Genel Teorisi’ne yeniden dönerek önlemler almaya başlarlar. Peki ama Keynes’in teorisi dünyamızı krizden korur mu? Buna cevap vermek oldukça zor ama yine de kapitalist dünyanın her krizde aklına getirdiği alternatifi, iktisat dünyasının bu önemli kişisini unutmak mümkün mü? Elinizdeki kitap, Keynes’in 1931’de kaleme aldığı ve birkaç sayfada yüzyıl sonrasının toplumsal hayatını, birçok iktisatçının vurguladığı gibi Karl Marx’tan esinlendiği öngörüyü ele aldığı Torunlarımızın Ekonomik Olanakları makalesini “hatırlayan”, aralarında Nobel Ekonomi Ödülü almış iktisatçıların da bulunduğu isimlerin yazılarını bir araya getiriyor.
Keynes bu makalede, cüretkâr bir öngörüde bulunarak ekonomik büyümenin toplumda daha yüksek ahlâki standartlar yaratacağı, çalışma haftasının on beş saate düşeceği, insan türünün daha az çalışarak bol bol boş zamana kavuşacağı, sanata ve yaratıcılığa zaman ayıracağını tasarlamıştı. Keynes’e göre 2030’lu yılların insanı, kendini yaşama sanatından başka hiçbir şeye vakfetmeyen ve tüketimde belli bir doygunluğa ulaştığı için de entelektüel faaliyet alanında gelişecek bir insandı. Sungur Savran’ın özenli ve yetkin çevirisiyle dilimize kazandırılan bu kitabı yayına hazırlayan Lorenzo Pecchi ve Gustavo Piga, dünyanın önde gelen iktisatçılarının bu kısa makale üzerine yazdıkları yorumları derlerken, belirli bir amaçla hareket ettiklerini; bu yazıların Keynes’in öngörüleri ile yanılgılarını, günümüz toplumunu kuşatmış olan tüketim, bölüşüm, eşitsizlik, kimlik, kültür vb. kavramlarla açıkladığını dile getiriyor, 20. yüzyılın bu önemli iktisatçısına da gereken değeri verdiklerini vurguluyorlar.

Keynes – Hayek

Evet yine Keynes ve Hayek.

Keynes, Hayek: the clash that defined modern economics’in yazarı Nicholas Wapshott bu podcast‘te kitabını anlatıyor.

Keynes Hayek’e karşı

“Fear the Boom and Bust”

Keynes ve Hayek hayata geri döner ve krizin tarışıldığı bir iktisat kongresine katılırlar. Keynes akşam çıkmayı önerir ve şarkı başlar.

Boom and Bust

Etiket Bulutu