Just another WordPress.com site

Posts tagged ‘iktisatçılık’

Avrodiyarı ve krizi

PeterDoyle’un IMF’den istifasının ve istifa mektubunun içeriğinin başlattığı tartışma sürüyor.

Bard College’a bağlı Levy Economics Institute “Euroland’s Original Sin” başlıklı bir bilgi notu hazırlamış. Raporda Avro krizini ilk öngören iktisatçılardan bazılarının isimleri zikrediliyor. Anaakım iktisat içinde bile 1990’ların ikinci yarısından itibaren Avro’nun krizini hazırlayan nedenlerin konuşulmaya başlandığını hatırlatması bakımından ilginç.

Konuyla ilgili WSJ’dan bir yazı da burada.

İktisatçı utanç duyduğunda

Finansal kriz, uluslararası kuruluşlar, iktisatçılık etiği, vs. derken bütün bunlar beklenmedik bir belgede bir araya geliyor: Bir iktisatçının IMF’den istifa mektubu.

…”20 yıldır çalıştığım bu kurumdan istifa ederken” diyor, “bu kurumla bir bağım olmuş olduğu için utanç duyuyorum”. Ve nedenini anlatıyor.

Etiket Bulutu