Just another WordPress.com site

Posts tagged ‘iktisat bilimi’

İktisat, iktisatçılar, iktisat öğretmek.

Economists versus the Economy – Robert Skidelsky

The art and science of economics in Cambridge – The Economist

 

Bac soruları

Fransa’da bir çeşit lise bitirme sınavı ya da eskilerin değişiyle “olgunluk” sınavı olan BAC her yıl tartışmalara neden oluyor. Bu sene de BAC-ES’te şu iki soru sorulmuş:
1. İşgücü piyasasında esneklik işsizliği nasıl azaltabilir?
2. Koruacı bir politika izleyen ülkeler hangi iktisadi risklere maruz kalırlar?

Bu sorular üzerinden iktisat profesörü, Rusya ekonomisi uzmanı (ve sayın hocam) Jacques Sapir almış sazı eline.

Krizden sonra makro ekonomiyi yeniden düşünmek

70’lerden beri Keynezyen makro ekonomi, IS-LM modelinin sorunları gibi konular üzerine çalışan Axel Leijonhufvud’un, kriz sonrası yaptığı “İktisadın Doğası” başlıklı bu değerlendirme, derste tartıştığımız Hodgson’un makroekonomi eleştirisiyle birlikte okunabilir.

http://www.cepr.org/pubs/PolicyInsights/PolicyInsight53.pdf

Burada da Hayek’in Leijonhufvud’la yaptığı bir görüşmeyi bulabilirsiniz. 

 http://www.hayek.ufm.edu/index.php/Axel_Leijonhufvud

Kriz ve kurumsalcı yaklaşım

Kriz yazılarına devam:

Yeni “eski” kurumsalcı,Veblen’in darwinizmini genişletmek “emergence” kavramı üzerinden genişleten Geoffrey Hodgson’dan bir kriz analizi.

İktisatçılar 2009’da uyanacaklar mı? Hepimiz yeniden Keynezyen olduk (2008)

Makale (yazı demek daha uygun belki)  ilginç sorular soruyor: Keynes’i okuyan kaldı mı? İktisatçı öğrenir mi? Modelinizi düzeltip durmayın, sorun gerçeklikte.

Yazının Fransızca çevirisi de MAUSS dersiniden 2009 yılında yayınlanmış.

Orijinali: http://www.paecon.net/PAEReview/issue48/Hodgson48.pdf

Fransızcası: http://www.paecon.net/PAEReview/issue48/Hodgson48.pdf

Etiket Bulutu