Just another WordPress.com site

Posts tagged ‘Geoffrey Hodgson’

Kriz ve kurumsalcı yaklaşım

Kriz yazılarına devam:

Yeni “eski” kurumsalcı,Veblen’in darwinizmini genişletmek “emergence” kavramı üzerinden genişleten Geoffrey Hodgson’dan bir kriz analizi.

İktisatçılar 2009’da uyanacaklar mı? Hepimiz yeniden Keynezyen olduk (2008)

Makale (yazı demek daha uygun belki)  ilginç sorular soruyor: Keynes’i okuyan kaldı mı? İktisatçı öğrenir mi? Modelinizi düzeltip durmayın, sorun gerçeklikte.

Yazının Fransızca çevirisi de MAUSS dersiniden 2009 yılında yayınlanmış.

Orijinali: http://www.paecon.net/PAEReview/issue48/Hodgson48.pdf

Fransızcası: http://www.paecon.net/PAEReview/issue48/Hodgson48.pdf

Etiket Bulutu