Just another WordPress.com site

Posts tagged ‘Gelir eşitsizliği’

ingiltere’de gelir eşitsizliği

Derste sözünü ettiğim video bu:

http://www.theguardian.com/commentisfree/video/2013/oct/08/inequality-how-wealth-distributed-uk-animated-video

OECD Gelir eşitsizliği raporu

OECD’nin “Divided we stand, why enaquality keep rising” başlıklı raporunun temel bulgularını özetleyen bir çalışma.

Türkiye’yle ilgili bulgulara özel dikkat.

İngilizce http://www.oecd.org/dataoecd/40/12/49170449.pdf?mid=5752

Fransızca http://www.oecd.org/dataoecd/51/32/49177707.pdf

Etiket Bulutu