Just another WordPress.com site

Posts tagged ‘babalar’

Kalkınmada babaların rolu

Bir grup iktisatçının 1990’lardan itibaren yaptıkları çalışmalardan şunu biliyorduk:  Kalkınmakta olan ülkelerde gelir ya da kalkınma yardımının kontrolü (babada değil) annede ya da anneannede olduğunda çocuk üzerindeki etkisi göreceli olarak daha yüksek oluyor. Bu yaklaşımı sorgulamayı öneren ve kalkınmakta olan ülkelerdeki babaların babalar gününü kutlayan bir yazı.

Etiket Bulutu